บริการรับซ่อมแอร์

ซ่อมแอร์น้ำยารั่ว

อัตราค่าบริการซ่อมแอร์น้ำยารั่ว
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง)ราคา/หน่วย (บาท)
9,000-15,0001,800
18,000-25,0002,000
28,000-38,0002,500
40,000-48,0003,500
50,000-60,0004,000

 

ซ่อมแอร์ระบบตัน

อัตราค่าบริการซ่อมแอร์ระบบตัน
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง)ราคา/หน่วย (บาท)
9,000-22,0002,000
23,000-28,0002,300
29,000-38,0003,000
39,000-48,0003,300
49,000-60,0004,200

 

เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

อัตราค่าบริการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ (มิตซูโรตารี่)
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง)ราคา/หน่วย (บาท)
9,0006,500
12,0006,800
16,0007,500
18,0008,000
20,0008,500
24,0009,000
25,0009,500
28,00010,500
32,00011,500
35,00012,500

 

เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ (Capacitor)

อัตราค่าบริการซ่อมแอร์ กรณีแคปรันเสีย (เปลี่ยนคาปาซิสเตอร์)
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง)ราคา/หน่วย (บาท)
9,000-15,0001,250 – 1,650
18,000-24,0001,350 – 1,850
28,000-36,0001,500 – 2,200

 

เปลี่ยนแมกเนติกคอนแทกเตอร์ (Magnetic Contactor)

อัตราค่าบริการซ่อมแอร์ กรณีแมกเนติก (เปลี่ยนแมกเนติกคอนแทกเตอร์)
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง)ราคา/หน่วย (บาท)
9,000-15,0001,250 – 1,600
18,000-24,0001,350 – 1,850
28,000-36,0001,450 – 2,500

 

เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน

อัตราค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อนแอร์ แบบแยกส่วน
มอเตอร์ราคา/หน่วย (บาท)
1/8HP 220V 0.70A 50Hz2,200
1/6HP 220V 0.60A 50Hz2,200
1/4HP 220V 0.95A 50Hz2,700
1/3HP 220V 2.2-2.8A 50Hz3,500
1/2HP 220V 2.99-3.18A 50Hz4,200

 

เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น

อัตราค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็นแอร์ แบบแยกส่วน
มอเตอร์ราคา/หน่วย (บาท)
1/20HP 220-240V 0.5A 50-60Hz2,200
1/15HP 220-240V 0.5A 50Hz2,200
1/10HP 220-240V 0.74A 50Hz2,200
1/8HP 220-240V 0.8A 50Hz2,700
1/4HP 220-240V 0.85A 50Hz3,500