บริการรับติดตั้งแอร์

แบบติดผนัง (Wall Type)

ตารางแสดงค่าบริการติดตั้งแอร์ใหม่แบบติดผนัง
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง)ราคา* (บาท)ท่อน้ำยา (เมตร)สายไฟ (เมตร)ท่อน้ำทิ้ง (เมตร)เบรกเกอร์ (ชุด)
9,000 – 12,0003,000 – 3,50041051
15,000 – 24,0003,500 – 4,00041051
28,000 – 32,0004,000 – 4,50041051
36,000 – 40,0004,500 – 5,00041051
42,000 – 60,0005,000 – 6,00041051
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการติดตั้งทุกครั้ง

 

แบบตั้งหรือแขวนใต้ฝ้า และแบบตู้ตั้ง (Ceiling or Standing Type)

air-speedtype-tidtung

ตารางแสดงค่าบริการติดตั้งแอร์ใหม่แบบตั้งหรือแขวนใต้ฝ้า และแบบตู้ตั้ง
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง)ราคา* (บาท)ท่อน้ำยา (เมตร)สายไฟ**ท่อน้ำทิ้ง (เมตร)
9,000 – 12,0003,000 – 4,0005220V / 2×2.5 sq. mm5
15,000 – 24,0003,500 – 4,5005220V / 2×4 sq. mm5
28,000 – 32,0004,000 – 5,0005220V / 2×4 sq. mm5
36,000 – 40,0005,000 – 6,0005380V / 1×4 sq. mm5
42,000 – 60,0006,000 – 8,0005380V / 1×4 sq. mm5
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการติดตั้งทุกครั้ง
** สายไฟไม่เกิน 10 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 50 บาท

 

แบบสี่ทิศทาง (Cassette Type)

58347a299ce7a

ตารางแสดงค่าบริการติดตั้งแอร์ใหม่แบบสี่ทิศทาง
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง)ราคา* (บาท)ท่อน้ำยา (เมตร)สายไฟ (เมตร)ท่อน้ำทิ้ง (เมตร)เบรกเกอร์ (ชุด)
12,000 – 24,00010,000 – 12,00041051
28,000 – 32,00012,000 – 15,00041051
36,000 – 40,00015,000 – 18,00041051
42,000 – 60,00018,000 – 24,00041051
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการติดตั้งทุกครั้ง

 

ติดตั้งแอร์เก่า

ตารางแสดงค่าบริการติดตั้งแอร์เก่า
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง)ราคา* (บาท)ท่อน้ำยา (เมตร)สายไฟ** (เมตร)ท่อน้ำทิ้ง (เมตร)เบรกเกอร์ (ชุด)
9,000 – 22,0003,00041051
23,000 – 28,0003,60041051
29,000 – 38,0004,20041051
39,000 – 48,0004,80041051
49,000 – 61,0006,80041051
61,000 – 80,0008,50041051
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการติดตั้งทุกครั้ง
** สายไฟไม่เกิน 10 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 50 บาท

ราคาวัสดุส่วนเกิน

ตารางแสดงราคาวัสดุส่วนเกิน
อุปกรณ์ราคาเมตรละ (บาท)
ท่อน้ำยา400 – 700
สายไฟ50
ท่อน้ำทิ้ง50
รางครอบท่อ400
กรีดปูนฝังท่อด้านใน450

ประโยชน์ของรางครอบท่อ

  1. เพื่อความสวยงาม
  2. ช่วยยืดอายุการใช้งานของฉนวนความร้อนที่หุ้มท่อ
  3. ป้องกันการกัดแทะของสัตว์ได้
  4. ตกแต่งสีสันเข้ากับผนังของบ้าน

หมายเหตุ: อาจมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม กรณีดังต่อไปนี้

  1. กรณีย้ายแอร์อาจมีการคิดค่าขนส่งเพิ่มเติมตามระยะทาง
  2. เมื่อต้องการล้างทำความสะอาดก่อนการติดตั้ง
  3. ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะปัจจุบัน และค่าแรงตามแต่ละพื้นที่

พนักงานจะแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบและตกลงราคากันก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้ง