บริการรับล้างแอร์

อัตราค่าบริการล้างแอร์ – ล้างใหญ่

แบบติดผนัง (Wall Type)

ภาพแอร์แบบแขวนผนัง

ตารางแสดงราคาค่าบริการล้างแอร์แบบติดผนัง
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง)ราคา* (บาท)ระยะเวลา** (ชั่วโมง)
9,000 – 12,000500 – 5001 ชม.
15,000 – 24,000500 – 6001 ชม.
28,000 – 38,000600 – 800 1 ชม.
40,000 – 48,000800 – 1,0002 ชม.
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ทราบและตกลงราคากันก่อนการติดตั้งทุกครั้ง
** ระยะเวลาโดยประมาณ

** ระยะเวลาการทำงานจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการทำงานในแต่ละสถานที่

สิ่งที่ลูกค้าควรจัดเตรียมในการนัดล้างแอร์

 1. ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร และสถานที่รับบริการ
 2. แจ้งวันและเวลา ที่ลูกค้าสะดวกในการรับบริการ
 3. กรุณาเตรียมพื้นที่ให้ช่างทำงานได้สะดวก เช่น เก็บหรือย้ายที่นอน โต๊ะ เตียง ที่อยู่ใต้แอร์
  ให้มีพื้นที่ในการทำงาน วางบันได วางปั้มน้ำแรงดันสูงได้
 4. เก็บเสื้อผ้า และหรือ รถยนต์ ที่จอดด้านล่างเพราะอาจมีน้ำล้างแอร์สกปรกตกใส่
 5. ควรเก็บสิ่งของมีค่าออกจากบริเวณที่ช่างต้องปฏิบัติงาน

ประโยชน์ของการล้างแอร์

 • หลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องน้ำหยด น้ำรั่ว จากตัวแอร์
 • ช่วยลดเชื้อโรคเชื้อราต่าง ๆ
 • ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอร์
 • ช่วยยืดอายุการใช้งานของแอร์ให้ยาวนานขึ้น

ค่าบริการตรวจเช็ค – ล้างย่อย

ตารางแสดงราคาค่าบริการค่าบริการตรวจเช็ค – ล้างย่อย แอร์ทุกชนิด
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง)ราคา* (บาท)
9,000 – 20,000300 – 400
20,001 – 60,000300 – 600
* รวมค่าบริการ เป็นค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่าตรวจเช็ค หรือ ล้างย่อยแอร์ แล้วแต่กรณี

 

แบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้า แบบตู้ตั้ง และแบบสี่ทิศทาง (Ceiling Type, Standing Type, Cassette Type)

air-speedtype

ตารางแสดงค่าบริการล้างแอร์แบบตั้งหรือแขวนใต้ฝ้า แบบตู้ตั้ง และแบบสี่ทิศทาง
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง)ราคา (บาท)ระยะเวลา* (ชั่วโมง)
12,000 – 20,000600 – 8001.00 ชม.
20,001 – 38,000800 – 1,0001.30 ชม.
38,001 – 60,000900 – 1,2002:00 ชม.
61,000 – 80,0001,200 – 1,8002:30 ชม.
81,000 – 120,0001,500 – 2,2003.00 ชม.
*เวลาโดยประมาณ ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับแอร์และสถานที่

แอร์ขนาดใหญ่ (AHU)

ตารางแสดงค่าบริการล้างแอร์ขนาดใหญ่
ขนาดบีทียู (บีทียู/ชั่วโมง)ราคาล้างใหญ่ (บาท)ราคาล้างย่อย (บาท)
60,000 – 90,0001,000600
90,001 – 120,0001,400700
120,001 – 200,0001,800800
200,001 – 300,0002,0001,000
300,001 – 600,0002,5001,300
600,001 – 1,000,0003,0001,500

 

รายละเอียดการล้างใหญ่

ล้างคอยล์เย็น (Evaporator)

 1. ล้างทำความสะอาดฟินคอยล์ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง
 2. ล้างทำความสะอาดโบลวเวอร์ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง
 3. เป่าทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งด้วยเครื่องเป่าลมกำลังสูง
 4. ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (Filter)
 5. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบและยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
 6. ตรวจเช็คความเร็วรอบของมอเตอร์แฟนคอยล์และเทอร์โมรูม

ล้างคอยล์ร้อน (Condensing Unit)

 1. ล้างทำความสะอาดแผงครีบด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง
 2. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบและยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
 3. ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ระบายความร้อน
 4. ตรวจวัดแรงดันของระบบน้ำยาและกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์
 5. ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ช่วยสตาร์ทของคอมเพรสเซอร์
 6. ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า

รายละเอียดการล้างย่อย

ล้างคอยล์เย็น (Evaporator)

 1. ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (Filter)
 2. เป่าทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งด้วยเครื่องเป่าลมกำลังสูง
 3. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
 4. ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลมและเทอร์โมรูม

ล้างคอยล์ร้อน (Condensing Unit)

 1. ดูดและเป่าแผงครีบคอนเดนซิ่งยูนิตด้วยเครื่องเป่าลมกำลังสูง
 2. ตรวจวัดความดันของระบบน้ำยา
 3. ตรวจเช็คการทำงานของไทม์เมอร์และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิด รวมไปถึงระบบคอมเพรสเซอร์